Ping: 0 ms
Download
Mbps
Upload
Mbps
IP Address:

Kiểm Tra Tốc độ Internet

Kiểm tra tốc độ Internet là gì?

Kiểm tra tốc độ Internet là quá trình phân tích các tham số kết nối băng thông rộng bằng cách gửi một tệp tin nhỏ từ máy chủ và đo thời gian cần để tải xuống và tải tệp lên máy chủ. Trên đường đi, các thông số như jitter và packet loss cũng có thể được tính toán. Một số máy chủ kiểm tra tốc độ cũng đo ping, đó là thời gian cho một thông báo thực hiện chuyến đi vòng từ người gửi tới đích và ngược lại, bằng cách gửi gói tin yêu cầu echo của ICMP tới máy chủ.

Các bài kiểm tra tốc độ tốt nhất có nhiều máy chủ lưu trữ trên toàn cầu, cho phép người dùng kiểm tra tốc độ internet đến các vị trí khác nhau. Tốt nhất là kiểm tra tốc độ với máy chủ gần máy chủ của trang web hoặc ứng dụng web đang sử dụng; nếu không, tốc độ báo cáo không phản ánh tốc độ làm việc thực tế của người dùng.

Ping là gì?

Ping là thời điểm phản ứng của kết nối của bạn-nhanh như thế nào bạn nhận được phản hồi sau khi bạn gửi một yêu cầu. Một ping nhanh có nghĩa là một kết nối đáp ứng nhiều hơn, đặc biệt là trong các ứng dụng mà thời gian là tất cả mọi thứ (như trò chơi điện tử). Ping được tính bằng mili giây.

Tốc độ Tải xuống là gì?

Tốc độ tải xuống là tốc độ bạn có thể kéo dữ liệu từ máy chủ đến bạn. Hầu hết các kết nối được thiết kế để tải xuống nhanh hơn nhiều so với tải lên, vì phần lớn các hoạt động trực tuyến, như tải các trang web hoặc streaming video, bao gồm tải xuống. Tốc độ tải xuống được đo bằng megabit / giây (Mbps).

Tốc độ Tải lên là gì?

Tốc độ tải lên là tốc độ bạn gửi dữ liệu từ bạn cho người khác. Việc tải lên là cần thiết để gửi các tệp lớn qua email hoặc sử dụng trò chuyện video để nói chuyện với người khác trực tuyến (vì bạn phải gửi nguồn cấp dữ liệu video của mình cho họ). Tốc độ tải lên được đo bằng megabit / giây (Mbps).